Bra att veta som student

Som ny student

Den första du bör ta kontakt med som ny student är samordnaren för funktionsnedsättningar på Uppsala universitet. Det kan ge dig ett intyg för den hjälp du kan behöva under studierna.
Kontakt: samordnare@uadm.uu.se

Det behöver se din utredning eller ett intyg på att du har svårigheter. För att få ett dyslexiintyg måste du göra en utredning hos en logoped. En remis för en utredning kan du få genom din familjeläkare, centrum för vuxnas lärande eller studenthälsan.

Kontakta dyslexiansvarig bibliotekarie på ditt bibliotek. Bibliotekarien kan hjälpa dig att skaffa lånekort, ordna med Korintkort och inloggning för att låna talböcker.

Det är bra att innan vaje kurs kontakta kursansvarig lärare och berätta om sina svårigheter för att både du och läraren ska kunna göra en bra planering av kursen.

 

Andra som är bra att känna till är:

Studievägledaren på din institution kan till exempel hjälpa till att informera lärare om anpassad undervisning och den person du ska anmäla kommande tentamen till.

Studiebevakarna finns tillgängliga på institutionerna/sektionerna för att lyssna på dig om du vill förändra något eller om du kännt dig illa behandlad.

Hjälpmedel

Som dyslektiker kan du få ett antal hjälpmedel från universitetet.
Läs mer om hjälpmedel.

Du kan få längre tid och tillgång till dator vid examinationer om det är överenskommet med lärare.

Anteckningsstöd − en kurskamrat antecknar under föreläsningen och du får sedan tillgång till materialet. Kurskamraten får ersättning från universitetet.

Språkverkstaden ger studenter hjälp med skriftlig och muntlig framställning, och extra mycket resurser finns för dyslektiker. Språkverkstaden ger också kurser i det studitekning och vetenskapligtskrivande som är speciall anpassat för dyslektiker.
Läs mer om Språkverkstaden.

Genom universitetsbiblioteket kan du låna talböcker i form av kurslitteratur, men det är Myndigheten för tillgängliga medel (MTM) som producerar böckerna. Du får ett konto hos dem och kan ladda ner och beställa böcker genom deras hemsida och app Legimus.

Lässtudion är ett rum tillgängligt för dyslektiker som än så länge bara finns i biblioteket på Blåsenhus. I Lässtudion finns två datorer med program och funktioner för att underlätta för personer med dyslexi. Till exempel kan man få text till talsyntes eller använda sig av intelligenta rättstavningsprogram.
Läs mer om Lässtudion.

Användbara appar

Legimus - med denna app kan inläst kurslitteratur och talböcker producerade av Myndigheten för Tillgängliga Medier(MTM) läsas upp.

TorTalk - en talsyntes som är enkel att använda och specillt anpassad för högre studier.

Popplet lite – tankekartor
Mental Note – anteckningar
SayHi – översätter meningar och ord på olika språk
Voice Assist – dikterar
Bluefire Reader – läsa böcker i mobilen med möjlighet att anpassa texter efter egna önskemål

Dragon dictation (bara iPhone) - skriver medan du pratar

Snabbläsningsappar:
Acceleread - träna dig att läsa ord och meningar snabbare.
improve read - klistra in din text i programmet och styr hastigheten som orden flashar förbi med.

JotNot Pro
File converter

vBooks PDF
CloudOn
ClaroSpeak Svenska
Voice Reader
OpenWeb
Genius Scan

Länkar

http://sh.uu.se/ − Studenthälsan vid Uppsala universitet
http://www.mountdyslexi.se/
http://dyslexi.org/
http://www.uppsalastudentkar.se/
http://www.folkuniversitetet.se/
http://ungkompensation.se − lista över hjälpmedel, bl.a. appar för Android, iPhone och iPad
http://www.dyslexi.org/skrivknuten-3 − info om Skrivknuten
http://www.tpb.se/ − mer info om Myndigheten för tillgängliga medel
http://www.sprakverkstaden.uu.se/svarigheter/
https://sites.google.com/site/skoldatateketsodertalje/appar

http://tortalk.se/